Tosidos gradbeni inženiring

Hotel Bohinj

Investicijsko vzdrževana dela hotela Bohinj, rekonstrukcija in prizidava.

mesec in leto dokončanja:

Januar 2021

trajanje projekta:

7 mesecev

lokacija:

Bohinj

tip del:

gradbeno obrtniška in instalacijska dela

naročnik:

MERLAK INVESTICIJE d.o.o.

v delu

Galerija:

Hotel Bohinj

Video zgodbe:

L
o
a
d
i
n
g