Tosidos gradbeni inženiring

Hotel Lev, Ljubljana

Sanacijska instalacijska in obrniška dela na severni fasadi hotela Lev v Ljubljani.

mesec in leto dokončanja:

junij 2018

trajanje projekta:

2 meseca

lokacija:

Ljubljana

tip del:

sanacijska instalacijska in obrtniška dela

naročnik:

Union hoteli d.o.o.

 

Galerija:

Hotel Lev, Ljubljana