Tosidos gradbeni inženiring

Iskraemeco, Kranj

Izvedba gradbeno obrtniških del pri izvedbi vzdrževalnih del na objektih 11/08 in 46 Iskraemeco v Kranju, z zunanjo ureditvijo ob objektih.

mesec in leto dokončanja:

september 2020

trajanje projekta:

5 mesecev

lokacija:

Kranj

tip del:

gradbeno obrtniška dela in zunanja ureditev

naročnik:

ISKRAEMECO d.d.

Galerija:

Iskraemeco, Kranj