Tosidos gradbeni inženiring

Poslovni objekt Winterhalter, Grosuplje

Izgradnja poslovnega objekta Winterhalter v Grosupljem. Gradnja zajema gradbena in obrtniška dela, instalacijska dela ter zunanjo ureditev.

mesec in leto dokončanja:

april 2019

trajanje projekta:

12 mesecev

lokacija:

poslovna cona Grosuplje

tip del:

gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev

naročnik:

Winterhalter Gastronom d.o.o.

Pogodbena vrednost:

1,50 mio EUR

v delu

Galerija:

Poslovni objekt Winterhalter, Grosuplje