Tosidos gradbeni inženiring

Proizvodno skladiščni objekt Termit, Moravče

Izgradnja proizvodno skladiščnega objekta Termit

mesec in leto dokončanja:

maj 2017

trajanje projekta:

10 mesecev

lokacija:

Moravče

tip del:

gradbeno obrtniška dela ter zunanja ureditev

naročnik:

Termit d.d.

Pogodbena vrednost:

1,6 mio EUR

Galerija:

Proizvodno skladiščni objekt Termit, Moravče