Tosidos gradbeni inženiring

Vila blok Brdo, Ljubljana

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektu Vila blok Brdo v Ljubljani.

mesec in leto dokončanja:

junij 2019

trajanje projekta:

12 mesecev

lokacija:

Ljubljana

tip del:

gradbeno obrtniška in instalacijska dela

naročnik:

EKO VILA gradbeni inženiring d.o.o.

Pogodbena vrednost:

1,2 mio EUR

v delu

Galerija:

Vila blok Brdo, Ljubljana