Tosidos gradbeni inženiring

Vodohran Beltinci

Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodov

mesec in leto dokončanja:

december 2014

trajanje projekta:

5 mesecev

lokacija:

Beltinci

tip del:

gradbeno obrtniška in instalacijska dela

naročnik:

Gorenje projekt

Pogodbena vrednost:

1.863.709,31 EUR

Galerija:

Vodohran Beltinci